حوزه هایی برای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در چارچوب طرح ملی جویشگر بومی

🔍توسعه و ارائه خدمات متنوع مکان محور در وب و بستر موبایل
🔎توسعه سامانه مانیتورینگ و رتبه بندی ترافیک اینترنتی ایران
🔍جمع آوری، تولید و به روز رسانی داده بومی پرکاربرد
🔎طراحی و توسعه سامانه پالایش هوشمند محتوا
🔍توسعه سرویس‌های جستجوی خاص منظوره(ملک، شغل، افراد، کودکان، سلامت، گردشگری و…)
🔎توسعه ترجمه ماشینی
🔍توسعه خدمات خرید و فروش
🔎توسعه خدمات به اشتراک گذاری فایل، تصویر، ویدئو
🔍توسعه خدمات مبتنی بر نیازهای جدید
🔎توسعه زیرساختها و ابزارهای تحلیل کاربران (داده‌های عظیم)
🔍توسعه زیر ساخت‏های مورد نیاز برای خدمات مکان محور

و سایر حوزه های مرتبط با جویشگرها

🔍توسعه موتور جستجوی متنی
🔎توسعه موتور جستجوی تصویری
🔍توسعه موتور جستجوی ویدئو
🔎توسعه موتور جستجوی صوت
🔍توسعه موتور جستجوی نقشه
🔎توسعه ی خدمات مبتنی بر اخبار
🔍توسعه بستر تبلیغات هوشمند
🔎توسعه ابزارهای پردازش گفتار فارسی
🔍توسعه سامانه‌های پرسش و پاسخ
🔎راه اندازی درایو مجازی
🔎توسعه خدمات سرگرمی

مدیرسایتمحورها