اهداف

برای آشنایی بیشتر با اهداف رویداد، این بخش را مطالعه کنید.

  • شناسایی کارشناسان، متخصصان و تیم های کاری علاقه مند به فعالیت در زمینه محتوا و خدمات جویشگرهای بومی
  • شناسایی ایده های برتر محتوا و خدمات جویشگرهای بومی برای سرمایه گذاری و شتابدهی
  • فرهنگسازی در خصوص جویشگرهای بومی به ویژه بین کارشناسان و محققان
  • مشارکت حداکثری مخاطبان و علاقمندان رویدادهای کارآفرینی و طرح جویشگر بومی با بهره گیری از ظرفیت های فناوری اطلاعات
  • برگزاری یک رویداد در سطح ملی(فراهم آوردن امکان مشارکت کلیه مخاطبان و علاقمندان از سراسر کشور)
مدیرسایتاهداف