قوانین رویداد

در این رویداد چه کارهایی باید بکنید

  • ثبت‎نام به صورت گروهی و تیمی(تیم های حقیقی و یا حقوقی) صورت خواهد گرفت و تیم ها می‎بایست دارای حداقل ۳ نفر  عضو باشند.
  • از هر تیم یک نفر به‌ عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی می‎گردد و تمامی ارتباطات در مراحل اولیه، در زمان برگزاری رویداد و بعد از برگزرای رویداد با ایشان خواهد بود.
  • هر تیم می‌تواند نام مشخصی را برای خود انتخاب نماید.
  • داوری محتوای تولیدشده توسط شرکت‌کنندگان، برعهده‌ی کمیته‌ی داوری بوده و تیم‌های شرکت‌کننده ملزم به پذیرش رأی کمیته‌ی داوری هستند.
مدیرسایتمقررات رویداد